Nieuwe directeur

Sinds januari 2019 ben ik directeur van basisschool Het Erf. Mensen omschrijven mij als: vrolijk, opgewekt en enthousiast. Als ik niet aan het werk ben, ben ik graag buiten. Lezen…

Lees verder

MR Het Erf

Medezeggenschap (MR en GMR) Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR van Het Erf bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. De leden van de raad worden gekozen door…

Lees verder