Binnenkort meer informatie over onze school op deze website.

Plusgroepen

Kleurrijk onderwijs

Plusgroepen

Sommige leerlingen hebben meer uitdaging nodig. Voor deze leerlingen organiseren we vanaf groep 3 wekelijks plusgroepen. 

De plusgroepen van Het Erf komt één keer per week bij elkaar. Er is volop ruimte voor extra verdieping in bepaalde thema’s en voor projecten en activiteiten die het leren stimuleren. 

Ook in de eigen klas bieden we extra uitdagende opdrachten aan kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. We werken met een digitale leeromgeving waar kinderen opdrachten kunnen kiezen die passen bij hun interesse en niveau. De onderwerpen zijn divers en variëren van taal en rekenen tot kunst en ICT.