Binnenkort meer informatie over onze school op deze website.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang door Kwink

BSO op Het Erf

Kwink verzorgt buitenschoolse opvang in het schoolgebouw van Het Erf.  

In het schoolgebouw van Het Erf is voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO) beschikbaar voor uw kind. We werken voor de voor- en naschoolse opvang samen met Kwink. 

De kinderen die gebruik maken van de opvang blijven in het schoolgebouw. De buitenschoolse opvang zorgt voor een op de leeftijd afgestemd activiteitenaanbod. De buitenruimte biedt veel mogelijkheden.  

Heeft u belangstelling voor buitenschoolse opvang op Het Erf? https://www.kwink.nl