Binnenkort meer informatie over onze school op deze website.

Kanjerschool

Kleurrijk onderwijs

Kanjerschool

Sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanjertraining

Leren lezen, schrijven en rekenen is belangrijk. Maar we besteden op Het Erf ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Hoe ga je met elkaar om? Hoe houd je rekening met de gevoelens van anderen én van jezelf? Op Het Erf werken we met de Kanjertraining. 

(H)echte groep

Het doel van Kanjertraining is dat kinderen positief over zichzelf en over anderen leren denken. De training helpt ook met een stukje groepsvorming. Welke verschillende rollen zijn er in de klas? Hoe praat je met en tegen elkaar? Hoe zorgen we dat iedereen het fijn heeft in de klas? De Kanjertraining helpt om van de klas een echte en een hechte groep te maken. Pestgedrag komt hierdoor minder voor.