Binnenkort meer informatie over onze school op deze website.

DATUM

In de spotlight…een serie over specialisten op Het Erf.

Met deze keer de kanjercoördinator. 

“De oplossing ligt ook vaak al bij het kind zelf. Kinderen weten meestal heel goed wat ze nodig hebben of moeten doen. Soms is er even iemand nodig die dat uit het kind kan halen.”

Wat doet een kanjercoördinator? 

In drie vragen wordt antwoord  gegeven op deze vraag.

Even voorstellen? 

Erika Praamstra, op maandag, donderdag en vrijdagochtend sta ik voor groep 4a en op vrijdagmiddag bezig met Kanjertraining. 

Reden? 

De kanjercoördinator is er voor praktische dingen als studiedagen voor het team regelen, digitale omgeving van kanjertraining aansturen, materialen bestellen en ik houd overzicht over alle vragenlijsten die door leerkrachten en leerlingen ingevuld worden. Zo krijgen we als school een mooi beeld van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Verder voer ik gesprekjes met kinderen of doe oefeningen die binnen de groep niet realiseerbaar zijn, maar beter tot hun recht komen in een individueel gesprek of een kleine groep. We bespreken bijv. waarom iemand veel ruzie heeft op het plein, doen hier oefeningen bij en werken naar oplossingen toe. 

Fantastisch! 

Het werken met individuele kinderen of werken in een klein groepje met betrekking tot gedrag is erg mooi. Het is fijn als kinderen zich gehoord en gezien voelen. Waar leerkrachten soms net niet aan toe komen in gesprekken of oefeningen, kan ik overnemen. Er zijn kinderen die problemen hebben in de klas, met klasgenoten of met zichzelf voordat ze bij mij komen. Als ze een aantal keer geweest zijn, zijn de problemen al minder of al opgelost. De oplossing ligt ook vaak al bij het kind zelf. Kinderen weten meestal heel goed wat ze nodig hebben of moeten doen. Soms is er even iemand nodig die dat uit het kind kan halen.