Vakantierooster 2022-2023 voor de leerlingen van Het Erf

 

Vrije dag onderbouw 

vrijdag 23 december 2022

Vrije middag bovenbouw

vrijdag 23 december 2022 

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari  t/m 3 maart 2023

Goede Vrijdag

vrijdag 7 april 2023

Tweede Paasdag

maandag 10 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart

18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

maandag 29 mei 2023

Vrije dag onderbouw voor de zomervakantie

vrijdag 7 juli 2023

Vrije middag bovenbouw voor de zomervak

vrijdag 7 juli 2023

Zomervakantie

10 juli t/m 18 augustus 2023

Studiedagen 

3 oktober, 24 november, 18 januari ,
7 februari, 27 maart en 9 juni

Het vakantierooster en een overzicht van de activiteiten zijn te vinden in de Parro app en te zien in het ouderportaal van ParnasSys.

Continurooster

De schoolbel gaat ’s ochtends om half negen en om kwart voor drie gaat de school weer uit. Lunchen doen de leerlingen in hun eigen klas met de eigen juf of meester.

Ons gymrooster 

   
 

ma

di

wo

do

 

vr

08.30-09.15

groep 4a

groep 1a (08.45-9.30)

groep 6

groep 7/8

groep 2a (08.45-9.30)

groep 7

09.15-10.00

groep 4b

groep 1b
(9.30-10.15)

groep 4a

groep 8

groep 2b (09.30-10.25)

groep 6

10.15-11.00

groep 3a

groep 2a 

groep 5a

groep 5a

groep 1a

 

11.00-11.45

groep 3b

groep 2b

groep 5b

groep 5b

groep 2b

 

12.30-13.15

groep 7

  

groep 4b

  

13.15-14.00 

groep 7/8

  

groep 3a

  

14.00-14.45

groep 8

  

groep 3b