Over ons

Bij ons is elke leerling kleurrijk in vertrouwde handen. Iedereen mag zichzelf zijn. Wij luisteren naar elkaar, zijn eerlijk, duidelijk en vol aandacht. Er is sprake van wederzijds vertrouwen.

Wij bieden de kinderen veel structuur en een uitdagende leeromgeving, waarbij ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo zich kan ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel succeservaringen opdoen maar fouten maken mag natuurlijk ook.

Wij zijn een professioneel en enthousiast team. Als juffen en meesters bieden we veel structuur en zorgen we ervoor dat kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen. We stimuleren kinderen om samen te werken. Als collega’s hebben we ook respect voor elkaar en houden we wel van een beetje humor.

CPOV

Basisschool Het Erf maakt onderdeel uit van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal en Omgeving.

Christelijke basisschool

Lesgeven doen we vanuit onze christelijke overtuiging. Iedere dag beginnen we de dag met een gebed. Ook zingen we christelijke liederen en worden er verhalen uit de Bijbel verteld. De christelijke feestdagen vinden we belangrijk om samen te vieren. Maar ook in de omgang met elkaar willen we een voorbeeld nemen aan Jezus. Iedereen is van harte welkom bij ons, ongeacht zijn of haar levensovertuiging. We vragen wel respect voor onze geloofsovertuiging van leerlingen en hun ouders.

Voor en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is VVE?


Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt gegeven op een VVE-peuterspeelzaal en in groep 1 en 2 van de VVE-basisschool. Via VVE krijgen peuters en kleuters spelenderwijs een stimulerend en taalrijk aanbod met als doel dat hun (taal)achterstand vermindert. Hierdoor kunnen zij een betere start maken in het basisonderwijs.


VVE op Het Erf


Het Erf is een VVE-school. Dat betekent dat het lesprogramma in groep 1 en 2 aansluit bij het programma van de VVE-peuterspeelzalen in Veenendaal. Ook het ouderprogramma wordt, als uw kind een VVE-indicatie heeft, voortgezet op school. Wij werken samen met de inpandige peutergroepen van Kwink, “Het Kleine Erf” en de VVE peutergroep “Walvisjes” . Als uw zoon of dochter vier jaar oud wordt, maakt het de overstap van de peutergroep naar groep 1 van de basisschool. We zorgen er voor dat er een goede overdracht plaats vindt zodat de overgang soepel verloopt.

wat leerlingen zeggen

Leerlingen van groep 8:
“Wij hebben echt de allerleukste school.”

Leerling van groep 2:
“Je kunt hier ook heel leuk spelen.”

Onze juffen en meesters

Als je aan de leerlingen van groep 7-8 vraagt wie hun favoriete juf of meester is, dan weten ze het antwoord wel: “De meester”, schreeuwen ze in koor! Maar eigenlijk komen ze al snel tot de conclusie dat er alleen maar leuke juffen en meesters op school zijn.

Wil je meer weten over onze fantastische leerkrachten? Kom eens naar een open dag en ontmoet ze zelf. 

Geschiedenis

Een lesje geschiedenis. In 1975 gingen de deuren open van kleuterschool ’t Kleine Erf en lagere school ’t Grote Erf. Middenin de wijk Dragonder-Noord, waar de straten hun namen ontlenen aan het boerenleven. Tien jaar later vormen deze afdelingen samen: basisschool Het Erf. In 1999 volgt er een fusie met Het Kompas, maar blijft de naam Het Erf behouden. 

Nicoline, juf en onderbouwcoördinator: “Wij zijn kleurrijk. Er is een plek voor ieder kind.”