Pedagogisch klimaat

Bij ons op school kan iedereen zichzelf zijn. Ieder kind moet met plezier naar school kunnen gaan. Wij bieden een veilige en vertrouwde omgeving, waarin we naar elkaar luisteren en elkaar kunnen vertrouwen.

Leren

Wij bieden structuur en uitdaging op maat. Door het kind verantwoordelijk te maken van zijn of haar leerproces, kan ieder kind blijven leren.

Professioneel Team

De leerkrachten kennen elkaars sterkten en zwakten Zij vormen met elkaar een goede mix en een krachtig team.

Samenwerken

In onze samenwerking maken we gebruik van elkaars talenten en kwaliteiten. Samenwerken is essentieel voor zowel leerkrachten als leerlingen.


Henk, Meester groep 6:

“Opvallend is dat deze klas echt heel hecht is. Ze hebben het gezellig samen en zijn aardig naar elkaar.”

Kind

Onze leerlingen weten dat zij uniek zijn en dat onze aandacht voor hen oprecht is. Na acht jaar kennen ‘onze’ kinderen hun eigen mogelijkheden en uitdagingen. Ze hebben een juist beeld van de wereld om zich heen en gaan respectvol om met de overtuigingen van anderen.

Ontwikkeling

Leren gaat met vallen en opstaan, dus fouten maken mag. Daar leer je ook van. Kinderen, maar ook leraren, blijven zichzelf ontwikkelen op Het Erf.

Maatschappij

De veranderingen in de maatschappij worden door ons op de voet gevolgd. We maken onderscheid tussen hype en duurzame verandering en passen ons onderwijs hierop aan. Zo leren de kinderen in groep 1 al Engelse woordjes, werken we met chromebooks en is duurzaamheid een hot topic bij ons op school.

Leerling van groep 5:
“Met Acadin kun je extra moeilijke dingen doen, voor kinderen die het allemaal supermakkelijk vinden.”

Leerling van groep 0-1:

”Ik vind kleien het allerleukste.”

Nicoline, juf en onderbouwcoördinator:
“Wij zijn kleurrijk. Er is een plek voor ieder kind.”

Diana, moeder van Liam & Amy

“Wij voelen ons welkom. Leerlingen gaan gedurende de schooljaren echt samen op weg. En die van mij komen heel enthousiast thuis.”