Aanmelden

Is de schooltijd voor uw kind bijna aangebroken? Kom dan eens kennismaken. Onze directeur vertelt u graag alles over onze school en u krijgt een uitgebreide rondleiding.

Combinatiegroepen

Wij willen onze groepen graag zo klein mogelijk houden. Op deze manier kunnen we iedere leerling voldoende aandacht geven. Daarom maken wij naast de ‘normale’ groepen ook gebruik van combinatiegroepen. Zo is er bijvoorbeeld een groep 1-2.

Continurooster

De schoolbel gaat ’s ochtends om half negen en om kwart voor drie gaat de school weer uit. Lunchen doen de leerlingen in hun eigen klas met de eigen juf of meester.

Vakantierooster & Jaarplanning

Bekijk onderaan de pagina onze vakantierooster en jaarplanning.

 

“ERFKIDS is uniek! Kinderen werken aan unieke projecten.”


Activiteiten en methoden

Uniek bij Het Erf is: Erfkids. 
Kinderen werken meerdere weken achter elkaar aan unieke projecten.

  • Ze bouwen robots van Lego.
  • Maken samen een lipdub.
  • Leren zelf te schminken.
  • Koken samen de sterren van de hemel.
  • En nog veel meer leuks wat de leerlingen vormt….

Regelmatig komen ouderen van een zorgcentrum op school of gaan de leerlingen naar het zorgcentrum toe. Samen voorlezen of knutselen.

Maar natuurlijk moet er ook hard geleerd worden om de kinderen na acht jaar onderwijs met een rugzak vol kennis uit te zwaaien.

 

Kanjertraining

Het Erf is Kanjer gecertificeerd. We trainen onze kinderen om positief te denken over zichzelf en anderen. Wij leren onze leerlingen welke type gedragingen er zijn en hoe je met elkaar omgaat. Welk gedrag is oké?

Voorschoolse opvang & Naschoolse opvang

Voor de opvang werken wij samen met Kwink. In onze school is Balorig gevestigd. Wij zijn heel blij met deze fijne samenwerking. Zie voor meer info: www.kwink.nl. In vakantietijd werkt Balorig samen met buitenschoolse opvang Schateiland.

Diana, ouder Liam en Amy:
“Ik vind het continurooster heel erg prettig. Gezamenlijk eten is ook weer goed voor de sociale vaardigheden van de kinderen.”

Vakantierooster 2020

Voorjaarsvakantie 24-02 t/m 28-02
 
Goede Vrijdag 10-04
tweede Paasdag 13-04
Meivakantie 27-04 t/m 05-05
 
Hemelvaart 21-05 t/m 22-05
Pinksteren 01-06
Zomervakantie 20-07 t/m 28-08
 

overige vrije dagen

studiedag vrijdag 21-02 (voor voorjaarsvakantie)
studiedag dinsdag 02-06 (na Pinksteren)
onderbouw vrij 03-06 t/m 05-06 (groep 8 Kamp)
 
studiedag vrijdag 12-06 (na A4daagse)
vrije middag 17-07 zomervakantie

 

                                             Jaarplanning 2020 

                        
                          
                          
DECEMBER JANUARI 2020 FEBRUARI MAART                   
1 1 1 1                   
2 2 2 2 start PROJECT                    
3 3 3 3                   
4 4 4  theaterbezoek gr 1+2  4                   
5 Sinterklaasfeest 5 5 brandoefening 5 Erfkidz                   
6 STUDIEDAG alle leerlingen vrij 6 Ouderportaal Cito LOVS en  6 6                   
7 7   rapportage dicht 7 7                   
8 8 8 8                   
9 wennen instroomgroep 9 9 9                   
10 10 10 10                   
11 11 11 11 Biddag                   
12 12 12 12 Erfkidz                   
13 CPOV inspiratiedag alle leerlingen vrij13 start afname CITO M – toetsen 13 13                   
14 14  alle groepen 14 rapport 1 mee naar huis

Petra & Patricia, ouderwerkgroep: “Als ouderwerkgroep organiseren wij heel veel leuke activiteiten. De school staat voor van alles open. Denk aan een foodmarket of een boekenmarkt. Allebei een groot succes. Ouders zijn over het algemeen ook echt wel betrokken.”