Aanmelden

Is de schooltijd voor uw kind bijna aangebroken? Kom dan eens kennismaken. Onze directeur vertelt u graag alles over onze school en u krijgt een uitgebreide rondleiding.

Combinatiegroepen

Wij willen onze groepen graag zo klein mogelijk houden. Op deze manier kunnen we iedere leerling voldoende aandacht geven. Daarom maken wij naast de ‘normale’ groepen ook gebruik van combinatiegroepen. Zo is er bijvoorbeeld een groep 1-2.

Continurooster

De schoolbel gaat ’s ochtends om half negen en om kwart voor drie gaat de school weer uit. Lunchen doen de leerlingen in hun eigen klas met de eigen juf of meester.

Vakantierooster & Jaarplanning

Bekijk onderaan de pagina onze vakantierooster en jaarplanning.

 

“ERFKIDS is uniek! Kinderen werken aan unieke projecten.”


Activiteiten en methoden

Uniek bij Het Erf is: Erfkids. 
Kinderen werken meerdere weken achter elkaar aan unieke projecten.

  • Ze bouwen robots van Lego.
  • Maken samen een lipdub.
  • Leren zelf te schminken.
  • Koken samen de sterren van de hemel.
  • En nog veel meer leuks wat de leerlingen vormt….

Regelmatig komen ouderen van een zorgcentrum op school of gaan de leerlingen naar het zorgcentrum toe. Samen voorlezen of knutselen.

Maar natuurlijk moet er ook hard geleerd worden om de kinderen na acht jaar onderwijs met een rugzak vol kennis uit te zwaaien.

 

Kanjertraining

Het Erf is Kanjer gecertificeerd. We trainen onze kinderen om positief te denken over zichzelf en anderen. Wij leren onze leerlingen welke type gedragingen er zijn en hoe je met elkaar omgaat. Welk gedrag is oké?

Voorschoolse opvang & Naschoolse opvang

Voor de opvang werken wij samen met Kwink. In onze school is Balorig gevestigd. Wij zijn heel blij met deze fijne samenwerking. Zie voor meer info: www.kwink.nl. In vakantietijd werkt Balorig samen met buitenschoolse opvang Schateiland.

Diana, ouder Liam en Amy:
“Ik vind het continurooster heel erg prettig. Gezamenlijk eten is ook weer goed voor de sociale vaardigheden van de kinderen.”

Vakantierooster 2020 – 2021

 
Herfstvakantie19-10 t/m 23-10
Kerstvakantie21-12 t/m `01-01
Voorjaarsvakantie22-02 t/m 26-02
Goede Vrijdag02-04
tweede Paasdag05-04
  
Meivakantie26-04 t/m 07-05
Hemelvaart 13-05 t/m 14-05
Pinksteren 24-05 
Zomervakantie19-07 t.m 27-08
vrije middag 18-12 kerstvakantie  
studiedag 1maandag12 okt 
studiedag 2dinsdag12 jan
studiedag 3         woensdag3 maart
studiedag 4        donderdag15 april
studiedag 5          vrijdag vrijdag4 juni na A4d
onderbouw vrij 02-06 t/m 04-06(groep 8 Kamp)
  
vrije middag 17-07 zomervakantie 
       
D E C E M B E R  2020 J A N U A R I  2021 F E B R U A R I  2021 M A A R T  2021
1 Gespreksavond facultatief 1 1 1
2 2 2  Erfkids 2.3 2
3 Gespreksavond factultatief 3 3 3 STUDIEDAG 3
4 Sinterklaasfeest 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8 PROJECT
9 9 9 9 PROJECT
10 10 10 Brandoefening 2/ Rapport 1/Definitief advies VO10PROJECT/ Biddag
11 wenmoment instroom/leerlingenraad 11 11 Definitief advies VO 11 PROJECT
12 12 STUDIEDAG 2 12 leerlingenraad 12 PROJECT
13 13 13 13
14 14 Erfkids 2.1 14 14
15 15 15  Gesrpeksavond rapport 15 PROJECT
16 16 16 16 PROJECT
17 kerstviering onder schooltijd (kleuters) 17 17  Gesrpeksavond rapport 17 PROJECT
18 kerstviering (3 t/m 8)vrije middag kinderen 18 18 18 PROJECT
19 19 Erfkids 2.1 19  Erfjournaal 7 19 PROJECT
20 20 20 20 PROJECT
21 Kerstvakantie 21 21 21
22 22 22 Voorjaarsvakantie 22 PROJECT
23 23 23 23 PROJECT
24 24 24 24 PROJECT / inloopavond/OPENHUIS
25 25 25 25
26 26 Erfkids 2.2 26 26
27 27 27 27
28 Kerstvakantie 28 28 28
29 29 Erfjournaal 6   29
30 30   30 Erfkids 3.1
31 31   31 Paasviering kerk (1 t/m 4)
       
       
A P R I L  2021 M E I  2021 J U N I  2021 J U L I  2021
1 Paasviering 5 t/m 8/Paasontbijt 1 1 A4Daagse/ Erfkids 4.1 1
2 Goede vrijdag 2 2 A4Daagse 2 Rapport mee
3 3 Meivakantie 3 A4Daagse 3
4 1e paasdag 4 4 STUDIEDAG 5 4
5 2e paasdag 5 5 5
6 Erfkids 3.2 6 6 6 Gespreksavond/Voorlopig advies gr 7
7 7 7 7
8 8 8 Erfkids 4.2 8 Gesrpeksavond/ Voorlopig advies gr 7
9 leerlingenraad 9 9 9 Erfjournaal 12/leerlingenraad
10 10 10 Wenochtend 10
11 11 11 leerlingenraad 11
12 12 12 12 Doorschuifmiddag
13 Erfkids3.3 13 Hemelvaart 13 13 Afscheidsavond (8)
14 Open lessen 14 Vrij 14 14
15 STUDIEDAG 4 15 15 Erfkids 4.3 15
16 Open lessen 16 16 16 Vrije middag 
17 17 17 17
18 18 18 18
19 19 OWG activiteit 19 19 Zomervakantie Midden
20 IEPtoets  20 20 20
21 IEPtoets 21 21 21
22 22 22 22
23 Koningsspelen/ Erfjournaal 9 23 1e pinksterdag 23  OB vrij/ Kamp 23
24 24 2e pinksterdag 24 OB vrij/ Kamp 24
25 25 25 OB vrij/ Kamp/ Erfjournaal 11 25
26 Meivakantie 26 26 26
27  Koningsdag 27 Brandoefening 3 27 27
28 28 Erfjournaal 10 28 28
29 29 29 29
30 30 30 30
  31 A4Daagse   31
       

Petra & Patricia, ouderwerkgroep: “Als ouderwerkgroep organiseren wij heel veel leuke activiteiten. De school staat voor van alles open. Denk aan een foodmarket of een boekenmarkt. Allebei een groot succes. Ouders zijn over het algemeen ook echt wel betrokken.”